Shoe Salesman

Ankle   dos knekhl
Arch   der boygn
Boot   der shtivl
Box   dos kestl
Buy   koyf
Callus   di mazolie
Cash   dos mezumen
Cashier   der kasir
Corn   dos hineroyg
Display   oysshteln
Double   topl
Extra   (size) ekstre
Fit   pas
Flat   platshik
Foot   der fus (fis)
Hard   hart
Heel of foot   di pyate
Heel of shoe   der aptsas
High   hoykh
Large   groys
Larger   greser
Largest   grestest
Leg   same as foot
Leather   di leder 
Leather   (adj) ledern
Loafer   der pantofl
Length   leng
Long   lang
Longer   lenger
Loose   loyz
Loosen   opshpanen
Low   niderik
Manager  der farvalter
Measure   (v) mestn
Measurement   di mestung
Medium   mitlmosik
Merchandise   di skhoyre
Narrow   eng, shmol
Pair   por
Polish   (v) opputsn
Polish   (n) der shuvaks
Price   der mekekh
Sale   der oysfarkoyf
Salesman   der farkoyfer
Sandal   der sandal
Sell   farkoyf
Shelf   di politse
Shoe   der shukh
Shoehorn   der shukhlefl
Shoelace   dos shukhbendl
Shoemaker   der shuster
Shop   (v) aynkoyfn
Short   kurts
Shorten   farkirtsen
Size   der numer
Slim   shlank
Slipper   der latsh
Small   kleyn
Smaller   klener
Smallest   klenst
Sneaker   der gumeshukh
Sock   der zok
Soft   veykh
Sole   di zoyl
Stocking   shtrimp
Store   di krom
Strap   der rimen
Style   di mode
Suede   dos shvedishe leder
Tag   der tsetl
Thick   grob
Thin   dar
Tight   eng
Tighten   ontsien
Toe   der fusnogl
Toenail   der finger fun fus
Tongue   di tsung
Type   der tip
Value   der batref, der vert
Walk   der gang
Wear   trogn
Wide   brweyt
Width   di breyt

Last Updated on 9/1/2018
By PHILIP "FISHL" KUTNER